AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Ćwiczenia sił Kompanii Gaśniczej "Gorzów"

Celem przeprowadzonych ćwiczeń była synchronizacja działań ratowniczych pomiędzy Lasami Państwowymi a Jednostkami PSP i OSP

Dnia 10.05.2017 r. na terenie leśnictwa Witnica odbyły się ćwiczenia sił Kompanii Gaśniczej „Gorzów" Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego.  W przedsięwzięciu udział wzięli strażacy z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Witnicy, Mościc, Lubiszyna, Nowin Wielkich, Kamienia Wielkiego, Bogdańca, Różanek, Deszczna, Kłodawy, Santocka oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Bogdaniec. Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w terenie leśnym znacznie oddalonym od najbliższych miejscowości, który następnie został zlokalizowany przez punkt obserwacyjny w Mosinie. Informacja o pożarze zostaje przekazana do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego w Bogdańcu, który następnie uruchamia swoje siły gaśnicze jak również informuje o zdarzeniu Miejskie stanowisko Kierowania w Gorzowie Wlkp. Celem przeprowadzonych działań była synchronizacja działań ratowniczych pomiędzy Lasami Państwowymi i Jednostkami Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w szczególności schemat działania począwszy od zauważenia pożaru do doprowadzenia, przez Służbę Leśną, jednostek ratowniczych do miejsca zdarzenia. Każde z elementów zadania zostało zrealizowane prawidłowo.

Drugim, a zarazem najtrudniejszym aspektem ćwiczeń było tłoczenie wody na duże odległości pomiędzy źródłem wody gaśniczej a miejscem pożaru. Założenia przewidywały rozprzestrzenianie się pożaru w terenie leśnym, który jest znacząco oddalony od najbliższego ujęcia wody gaśniczej. Zadanie polegało na sprawdzeniu możliwości i wydajności sprzętu znajdującego się na wyposażeniu kompanii gaśniczej. Jezioro Wielkie stanowiło źródło wody, która następnie została przesłana za pomocą linii gaśniczych na odległość około 1500 m. Ćwiczenia zakończyły się pełnym sukcesem.

Tekst: Jan Demczyszyn