AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Nowi lokatorzy w Nadleśnictwie Bogdaniec

                                                                                  

W ubiegły piątek, Nadleśnictwo Bogdaniec wzbogaciło się o nowych, skrzydlatych mieszkańców. Naszych pięć stojących kłód bartnych w leśnictwie Motylewo, zostało zasiedlonych rodzimą pszczołą środkowoeuropejską z podgatunku Apis mellifera mellifera. Było to jedno z zadań obecnie realizowanego projektu unijnego pn. „Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej”. Towarzysząca upalna pogoda nie sprzyjała pszczołom, ale zadanie zakończyło się sukcesem. Owady szybko zaakceptowały nowe lokum.  

Pomimo, że wydziane  kłody stały  już od zeszłego roku, czekaliśmy aż dobrze przeschną i stworzą dogodne warunki dla życia pszczół.

Lokalizacja pasieki edukacyjnej nie jest przypadkowa. Znajduje się na założonym w ubiegłym roku  jednohektarowym poletku  złożonym z ponad dwudziestu rodzimych gatunków drzew i krzewów miododajnych oraz nektarodajnych, kwitnących o różnych porach roku i zaopatrujących pszczoły w pożytki.

Kłody bartne zostały umiejscowione w bliskim sąsiedztwie rezerwatów przyrody „Morenowy Las” oraz „Bogdanieckie Grądy” bogatych w liczne drzewa dziuplaste. Mamy nadzieję, że nasi nowi lokatorzy znajdą szybko nowe miejsca do życia i rozwoju.

A dlaczego zdecydowaliśmy się właśnie na  pszczołę środkowoeuropejska z podgatunku Apis mellifera mellifera? Gdyż jest pszczołą rodzimą, wyjątkowo odporną na zmienne warunki klimatyczne i dostosowana do ciężkich warunków zimowli. Zaletą tych pszczół jest dostosowanie do warunków leśnych oraz dobre wykorzystanie pożytków  tychże terenów. Warto zaznaczyć, że pszczoła środkowoeuropejska pierwotnie  była naturalnym elementem ekosystemu leśnego. Na przestrzeni XX w. została praktycznie  wyparta z rejonów jego naturalnego występowania przez rasy obce, ze względu na wysoką wydajność miodu. My „złotego nektaru” z kłód pozyskiwać nie będziemy. Poza podstawową opieką pasieczną, wszystko pozostawimy naturze.

Nasze działania mają zwrócić uwagę na zachowanie różnorodności biologicznej oraz ogromnej roli jaka pełnią zapylacze zapewniając przetrwanie wielu gatunkom zwierząt.