Asset Publisher Asset Publisher

Nagroda im.Dyrektora Adama Loreta

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ogłasza kolejną edycję Dorocznej Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta.

 

Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • najlepsze zrealizowane przedsięwzięcie (zrealizowany zbiór przedsięwzięć) w zakresie popularyzacji, ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa;
  • najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej, zakończona i zrealizowana na terytorium RP praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa;
  • Człowiek Roku Polskich Lasów. Laureatów wyłonią członkowie Kapituły w skład, której wejdą m.in. laureaci nagrody z poprzednich lat.

Nagrody w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych podczas obchodów Święta Lasu 2017. Po raz pierwszy nagrodę im. Dyrektora Adama Loreta przyznano w 2001 r. Przez kilka lat - po raz ostatni nagrodę wręczono w 2009 r.- nie ogłaszano kolejnych edycji.

OGŁOSZENIE O  NAGRODZIE  IM. DYREKTORA  ADAMA  LORETA

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY