Asset Publisher Asset Publisher

narada terenowa w zakresie prowadzenia rębni

narada terenowa w zakresie prowadzenia rębni i postępowania hodowlanego w odnowieniach naturalnych

 

16 czerwca br. odbyła się narada terenowa w zakresie prowadzenia rębni i postępowania hodowlanego w odnowieniach naturalnych. Narada odbyła się na terenie dwóch leśnictw a swym zakresem objęła 12 pozycji od rębni zupełnych do rębni złożonych. Omówiono istotne aspekty prowadzenia cięć, uznawania i ewidencji odnowień naturalnych i dalszego postępowania hodowlanego w tych odnowieniach. Istotnym tematem poruszonym podczas narady była stała powierzchnia trzebieżowa, na której przypomniano główne wytyczne sporządzania szacunków brakarskich ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych. W Nadleśnictwie powierzchnie takie zakłada się od 2014 roku w celu weryfikacji prawidłowości sporządzania szacunków brakarskich i wyznaczania trzebieży. Służą one do późniejszych analiz przyrostu drzew i zachowania drzewostanów w zależności od intensywności cięć i poboru masy. Swą obecnością zaszczycili nas Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami i Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki z RDLP Szczecin, dzieląc się z nami swą wiedzą i doświadczeniem z różnych nadleśnictw.

tekst: Małgorzata Marysiok