Asset Publisher Asset Publisher

Wyjazd szkoleniowy bogdanieckich leśników do RDLP Wrocław i RDLP Kraków


    W  drodze  na  południe  kraju  przyjęło  nas  jako  pierwsze, jedno  z  33  Nadleśnictw    Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  we  Wrocławiu, Nadleśnictwo  Legnica.  Wywodzący  się  z  podgorzowskiej  Kłodawy  Zastępca  Nadleśniczego   Hubert  Kawalec  poruszając  historię, położenie, powierzchnię, udział  siedliskowy  i  gatunkowy, koncentrację  kompleksów  leśnych  na  północy (na  południe  Niemcy  przywieźli  czarne ziemie  Ukrainy), oraz  walory  przyrodnicze  przedstawił  krótko  Nadleśnictwo, wrócił  do  wiatrołomów  z  lipca  2009 r., powodzi  z  2010  roku. Zniszczenie  lasu  na  1200  ha, tylko  w  wyniku  huraganu, pociągnęło  za  sobą  odnowienia  rzędu  800  ha  w  przeciągu  lat  2011-2012. Konieczność  zagwarantowania RDLP  we  Wrocławiu, na  potrzeby  zjawisk  klęskowych, dodatkowych  dużych  ilości  sadzonek  była  motorem  oddania  już  po  roku  budowy, w  2014  roku  szkółki  kontenerowej. Szkółka w Miłogostowicach aktualnie  na  2,30 ha  szkółki  gruntowej  produkuje  lasotwórcze  i  domieszkowe  gatunki  liściaste, a  pod  sześcioma  tunelami  foliowymi  po  ok. 0,07 ha  powierzchni  i  czterema  polami  hodowlanymi  po ok. 0,30 ha   ponad  5  mln  sztuk  sosny  zwyczajnej. Całość  procesu  hodowli  sadzonek  przedstawił  nam   rzeczowo  Leśniczy  szkółkarz  Rafał  Palczewski. Kompletnie  wyposażona  do  siewu  nasion  i  szkółkowania  linia  produkcyjna  należy  z  pewnością  do  najnowocześniejszych  w  Polsce. Zaprezentowano  nam  także  dobrze  przygotowany  film  prezentujący  Nadleśnictwo. Doskonałe  zdjęcia  i  przedmiotowa  treść, z  elementami  historii  regionu,  przekazana  głosem  Krystyny  Czubówny   jest  gwarancją  właściwego  odbioru.

Kolejnego  dnia  po  Nadleśnictwie  Nowy  Targ  prowadził  nas, pracujący  tutaj  od  początku  lat  70-tych,  Zastępca  Nadleśniczego  Andrzej  Głodkiewicz. O  ile  w  Legnicy  etat  cięć  wykonywany  jest  przygodnymi  użytkami  sosny  dopiero  w  ostatnim  roku, o  tyle  cięcia przygodne  w  Nowym Targu  stanowią  planowo  aż  do  85 % . Leśnicy  nowotarscy  gospodarują  na  5,2 tys. ha  lasów  państwowych  i  obecnie  na  ok.  4,6  tys. ha lasów  niepaństwowych. Nadzór  nad  lasami  innych  własności  sprawuje  dziś  trzech  podleśniczych  i  choć  mają  nawet  pod  opieką  do  13  wsi  skala zadań  jest  daleko  niższa – dawniej  22  etaty  na  ponad  26  tys. ha  lasów  niepaństwowych.

Różni  nas  wiele  bo  i  wielkość  zadań, specyfika  produkcji, ale  i  koszt  pracy. W Nadleśnictwie Nowy Targ jest co prawda jedna strefa wokół miejsca  gniazdowania  bociana  czarnego, ale  sama  liczba  form  ochrony  jest  tak  bogata, że  jak  wskazał  Zastępca  Nadleśniczego  rekordowe  wydzielenie  objęte  jest  jej  7-mioma  formami. Dalsza  przebudowa  świerczyn - aktualnie  jest 57 % -, walka  z  drukarzem  i  zagospodarowanie  terenów  pohuraganowych to  fundamentalne kierunki  działań, ale  bardzo  ważne  są  też  działania  w  kierunku  ochrony  rysia (18-20 sztuk), głuszca (ok. 90 kogutów), cietrzewia (ok. 40 kogutów)  i  pośredniczenia  w  uzyskiwaniu  odszkodowań  za  ataki  wilków  na  owce (100- 120  ataków/rok).

Aspekt  edukacyjny  przedstawił  leśniczy  Leśnictwa  Bór   Krzysztof  Przybyła. W  rezerwacie  „Przełom  Białki  nad  Krempachami" obejmującym  pieniński  pas  skałkowy, podziwialiśmy  m.in.  sosnę  reliktową  i  w  Jaskini  Obłazowej   ślady  pobytu  człowieka  od  paleolitu (30 tys. lat  temu)  do  średniowiecza, a  w  rezerwacie  „Bór  nad  Czerwonem"  torfowisko  wysokie , które  ochroną  w  1925 r.  objęto  po  zabiegach  prof. W.Szafera. Ten  cenny  obiekt o pow. ponad 114 ha z sosną drzewokosą, kosodrzewiną i rasą  podhalańską  sosny  zwyczajnej  jest  udostępniony  ścieżką  edukacyjną  na  końcu  której  znajduje  się  platforma  widokowa, z  której  podziwiać  można  kopułę  torfowiska (48  ha), Tatry  i  Gorce. O  skali  edukacji  świadczy  liczba  odwiedzających  powyższą  ścieżkę – 80-90 tys. , ilość  szkół   zgłaszających  się  do  konkursów  edukacyjnych – 55  placówek, czy  rozmiar  ścieżki  rowerowej  „Dookoła Tatr". Silnie wykorzystywana (obecnie 1800 mb na gruncie  Nadleśnictwa) , współfinansowana  przez  Euroregion  Tatry, z  wykorzystaniem  wału  linii  kolejowej  Kraków-Wiedeń,  ma  docelowo  osiągnąć  267 km .

Warto  zobaczyć  Nadleśnictwo  Nowy  Targ. Przekonaliśmy  się  o  tym  my,   przekonani  są  o  tym  powracający  tutaj  rokrocznie  leśnicy   francuscy.

Uzupełnieniem  bogatej, zawodowej  części  wyjazdu  było  Opactwo  Benedyktynów  w  Tyńcu, Katedra  na  Wawelu  i  groby  królewskie  z  Grobowcem  Pary  Prezydenckiej, oraz   Kościół  Mariacki, a  w  drodze  powrotnej  Muzeum  Auschwitz-Birkenau.                                              

                                 

Tekst: Mariusz  Kwiatkowski