Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Program "Zanocuj w lesie"

Od 1 maja zapraszamy Państwa w niezwykle malownicze i cenne przyrodniczo miejsce, poprzecinane licznymi ciekami wodnymi i jeziorami, z bogatą i długą historią

 „Puszcza Mosińska”

Od 1 maja zapraszamy  Państwa w niezwykle malownicze i cenne przyrodniczo miejsce,  poprzecinane licznymi ciekami wodnymi i jeziorami, z bogatą i długą historią, której pierwsze wzmianki pojawiły się już XVI w. Niech ten niewielki skrawek Puszczy Mosińskiej będzie dla wszystkich miejscem wypoczynku, bliskiego kontaktu z przyrodą, wyciszenia  i prawdziwego relaksu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy    oraz
z poziomu aplikacji mBDL   
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663  iPhone, z menu wybierz – mapy BDL –mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
  2. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/   Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  3. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [na stronie www.czaswlas.pl  lub pod linkiem https://bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/zasady-zachowania-sie-w-lesie;
  4. Prace z zakresu gospodarki leśnej w 2021 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie", odbywają się w pododdziałach leśnych: 195 a; 146 i; 146 h; 145 a; 145 b; 68 f; 193 b; 157 f; 190 a; 201 a; 200 a; 156 f; 155 f; 155 c; 153 h; 153 d; 244 j; 244 i; 244 h; 244 g; 244 f; 243 k; 193 f; 148 d; 146 g; 146 f; 146 d; 146 a; 145 h; 145 g; 145 c; 103 c; 240 j; 239 i; 192 a; 191 j; 189 a; 144 m; 141 d; 142 b-99; 112 c-99; 103 b-99; 157 b-99;  Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!
  5. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
    1. terminy polowań zbiorowych znajdziesz na stronie Koła Łowieckiego http://szaraklubiszyn.pl/;  
  6. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Aldona Bernacka
aldona.bernacka@szczecin.lasy.gov.pl; tel. 733 303 751 lub 95 728 43 50

 Nadleśnictwo Bogdaniec przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Ankieta ewaluacyjna w ramach Programu „Zanocuj w lesie” - Link do ankiety