Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Udostępnianie dróg leśnych oraz Regulamin Korzystania z leśnych dróg na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec

Zarządzenie Nr 17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 03.04.2023 r. w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.

Zarządzenie Nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 03.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec.