Asset Publisher Asset Publisher

Honorowy Dawca Krwi jest wśród nas

 

"Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to jest gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia."
św. Jan Paweł II

 

Dzielimy się miłą informacją, nasz Pracownik – Leśnik  Michał Kaczmarek otrzymał Odznakę Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu przyznawaną osobom, które oddały minimum 20 litrów krwi. 
Odznaczenie nadaje minister właściwy do spraw zdrowia. 
Oficjalne wpięcie odznaki odbyło się 05.10.2022r na sali pobrań w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorzowie Wlkp.

Dziękujemy za Twoją postawę, za to, że dzielisz się swoją krwią dając nadzieję chorym na powrót do zdrowia, a nawet ratując im życie. Mamy nadzieję, że Twoje zaangażowanie będzie przykładem i zachętą dla innych, by w ten sposób nieść pomoc potrzebującym.