Asset Publisher Asset Publisher

Manewry Pożarnicze MARWICKO 2015

Na terenie lasów nadleśnictwa Bogdaniec odbyły się Manewry Pożarnicze MARWICKO 2015.

 


Na terenie lasów nadleśnictwa Bogdaniec odbyły się Manewry Pożarnicze MARWICKO 2015. Tematem ćwiczeń było: Prowadzenie działań ratowniczo — gaśniczych podczas dużych pożarów powierzchniowych obszarów leśnych, współdziałanie Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej oraz służb Zarządzania Kryzysowego w czasie katastrof i klęsk, na terenach powodziowych oraz zbiornikach wodnych.Ćwiczenia odbyły się 27 czerwca 2015 na terenie gminy Lubiszyn, na jeziorze Marwicko oraz przyległego terenu leśnego w pobliżu miejscowości Wysoka. Ćwiczenia obserwowali: Starosta  Małgorzata Domagała, Wicestarosta Marcin Cyganiak, Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki, członkowie służ Zarządzania Kryzysowego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa Tomasz Kalembkiewicz oraz pracownicy Nadleśnictwa Bogdaniec wraz z Nadleśniczym Piotrem Pietkunem. Ćwiczenia koordynował Komendant  Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. Udział w ćwiczeniach brała również niemiecka jednostka straży pożarnej .

W epizodzie "Pożar lasu" udział brały : JRG Kostrzyn nad Odrą, OSP Kłodawa, OSP Deszczno, OSP Witnica, OSP Lubiszyn, OSP Różanki, OSP Mościce, OSP Bogdaniec. W epizodzie "Powódź" udział brały JRG nr 1 Gorzów, OSP Santocko, OSP Lubiszyn, OSP Lubno, OSP Ściechówek, OSP Ściechów, OSP Staw. Celem ćwiczeń było m.in.:

  • Sprawdzenie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej wchodzących w skład Kompani Gaśniczej „Gorzów WOO" oraz Jednostek OSP z terenu gminy Lubiszyn.
  • Doskonalenie umiejętności prowadzenia działań gaśniczych w przypadku dużych pożarów na terenach leśnych.
  • Sprawdzenie przygotowania i realnego wykorzystania punktów czerpania wody do działań gaśniczych na terenie prowadzonych ćwiczeń.
  • Koordynacja działań Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w zakresie prowadzenia działań ratowniczych oraz pomocy poszkodowanym w zdarzeniach na akwenach wodnych.
  • Praktyczne sprawdzenie umiejętności wykorzystania łodzi ratowniczych do ewakuowania osób zagrożonych z terenów powodziowych.
  • Praktyczne sprawdzenie przygotowania jednostek OSP w zakresie wypompowywania wody z terenów popowodziowych.
  • Doskonalenie umiejętności wdrażania procedur podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, w szczególności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED.