Asset Publisher Asset Publisher

Uroczyste nadanie imienia Leśników Polskich Szkole Podstawowej w Jenińcu

Na zielonym okrągłym tle biała otwarta księga z wyrastającym z niej dębem. Nad nimi, za złotą obręczą, szeroki biały pierścień z napisem u góry: SZKOŁA PODSTAWOWA W JENIŃCU i u dołu: im. Leśników Polskich. Całość zamknięta kolejną złotą obręczą. Tak wygląda logo gminnej szkoły, pierwszej takiej w województwie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinie, która otrzymała imię nawiązujące do położenia placówki wśród pięknych, obfitujących w pomniki przyrody i ścieżki edukacyjne lasów Nadleśnictwa Bogdaniec.

27 września miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Szkoła Podstawowa w Jenińcu otrzymała imię Leśników Polskich, zyskując własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół.

W tym dniu oddano również do użytku halę sportową z wielofunkcyjnym boiskiem, na którą społeczność gminy oczekiwała ponad 25 lat. Na placu przed szkołą zebrało się grono pedagogiczne, uczniowie, a także liczni zaproszeni goście. Powitano osoby reprezentujące lokalne władze samorządowe, przedstawicieli miejscowych społeczności
i organizacji, sponsorów, a także  leśników, w tym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie  Pana Andrzeja Szelążka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec Piotra Pietkuna oraz delegację załogi Nadleśnictwa Bogdaniec. Taki dzień zdarza się tylko raz w historii szkoły i dlatego na pewno pozostanie głęboko w pamięci uczniów.

Podczas oddania do użytkowania obiektu wypuszczono pęk balonów w kolorach gminy oraz   zasadzono symboliczny Dąb Pamięci. Zrobili to: w imieniu Wojewody Lubuskiego, dyr. biura Karol Zieleński, dyr. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Andrzej Szelążek, wójt gminy Bogdaniec Krystyna Pławska, kurator lubuska Ewa Rawa i dyr. szkoły Karolina Kościukiewicz.

Podniosłym momentem spotkania było nadanie placówce imienia „Leśników Polskich”, przekazanie sztandaru oraz uroczyste ślubowanie uczniów szkoły.

Dyr. placówki Karolina Kościukiewicz odczytała uzasadnienie wyboru dla szkoły patrona, jakim są Leśnicy Polscy.

– To imię nawiązuje do położenia naszej placówki wśród pięknych, obfitujących w pomniki przyrody i ścieżki edukacyjne lasów Nadleśnictwa Bogdaniec. Ich częstymi gośćmi są uczniowie szkoły i nauczyciele, którzy szukają tam odpoczynku, obserwują przyrodę, uczestniczą w lekcjach na świeżym powietrzu. Kolejnym powodem wyboru tego imienia jest fakt, że Polska, ma długą, sięgającą ponad wieku tradycję leśnictwa. Leśnicy nie tylko pełnili rolę strażników lasów i przyrody, dbając o ich stan i przyczyniając się do zrównoważonego gospodarowania zasobami leśnymi, ale także byli bohaterami narodowymi. Wielu z nich brało udział w walkach o niepodległość naszego kraju i przyczyniło się do ocalenia naszej tożsamości narodowej. Są nieodłączną częścią naszej kultury i historii. Ostatnim i najistotniejszym powodem wyboru Leśników Polskich na patrona naszej placówki jest owocna współpraca z Nadleśnictwem Bogdaniec, dzięki której uczniowie mieli okazję poznać tajniki pracy leśnika, gospodarki leśnej oraz okolicznej flory czy fauny. Współpraca ta uświadomiła nam wszystkim, jak duże znaczenie w dzisiejszym, pełnym zagrożeń cywilizacyjnych świecie odgrywa przyroda i jak nieoceniony wkład w jej rozwój mają pracownicy lasów, którzy zawsze z ogromną otwartością i pasją przekazywali naszym podopiecznym swoją wiedzę. Nadanie naszej szkole imienia Leśników Polskich jest wyrazem wdzięczności za realne dobro, które od wielu już lat płynie do nas ze strony zaprzyjaźnionego Nadleśnictwa Bogdaniec, a także hołdem złożonym wszystkim żyjącym i nieżyjącym ludziom lasu.

– Dla mnie to jest wielki honor i zaszczyt, że dzisiaj mogę uczestniczyć w takim wydarzeniu nadania szkole imienia Leśników Polskich – mówił dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek i dodał: – Tego imienia, które dzisiaj bardzo często jest szargane i przekazywana nieprawda o polskiej gospodarce leśnej, zwłaszcza w tym województwie, którego leśnictwo wynosi 50 proc. To po prostu jest bardzo często policzek w twarz leśników, którzy od dziesięcioleci prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną w oparciu o plany urządzania lasów. Te plany stanowią fundament naszych ogromnych osiągnięć. Mówi się, że gospodarka prowadzona przez leśników polskich jest najlepiej prowadzoną gospodarką w Europie i na świecie. Od tego są fakty i roczniki statystyczne, które mówią, że zwiększyliśmy lesistość o 50 proc., zasoby leśne wzrosły o 300 proc., a średni wiek drzewostanu na terenie Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Szczecinie z 40 do 60 lat.

W czasie uroczystości odznaczono i wyróżniono osoby, które szczególnie zasłużyły się w pracy i promowaniu działań leśników. Odznaki Zasłużony dla Szczecińskiego Leśnictwa otrzymali: leśniczy Leśnictwa Mosina Zenon Pocętek i specjalista ds. administracyjnych Nadleśnictwa Bogdaniec Jolanta Starczewska, którą odznaczono również Złotym Medalem Zasłużony dla Szczecińskiego Leśnictwa. Wyjątkowe wyróżnienie (jest ich tylko 14) – statuetkę Przyjaciel Szczecińskich Leśników - odebrała wójt Krystyna Pławska.

Na zakończenie uroczystości dzieci przedstawiły program artystyczny - scenkę edukacyjną z życia lasu. Całość wydarzenia uświetnił Zespół Trębaczy Myśliwskich „Gorzowska Knieja”.

Leśnicy z Nadleśnictwa Bogdaniec są niezwykle dumni z wyboru patrona szkoły, którą wspólnie podjęli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Będzie to dla nas nowe wyzwanie i czujemy się zobowiązani wspierać i jednoczyć społeczność szkolną. Patron szkoły to tak naprawdę historia 100-lecia Lasów Państwowych, które w przyszłym roku będą obchodziły 100-lecie istnienia.

Autor zdjęć: Marek Tusiński.