Asset Publisher Asset Publisher

Rozstrzygnięcie konkursu -postacie wybitnych leśników - Józef Rivoli

W siedzibie Nadleśnictwa Bogdaniec odbyło się w dniu uroczyste wręczenie nagród finalistom konkursu z dziedziny nauki-edukacji leśnej „90 lat Lasów Państwowych - postacie wybitnych leśników - Józef Rivoli"

 

Nagrodzone prace laureatów konkursu z dziedziny nauki-edukacji leśnej „90 lat Lasów Państwowych - postacie wybitnych leśników - Józef Rivoli"

 

W dniu 08.03.2014 roku w siedzibie Nadleśnictwa Bogdaniec odbyło się posiedzenie komisji, której zadaniem było wyłonienie finalistów konkursu z dziedziny nauki-edukacji leśnej „90 lat Lasów Państwowych - postacie wybitnych leśników - Józef Rivoli"

 

 Komisja konkursowa 

 

Na konkurs wpłynęło 16 prac.

W oparciu o kryteria oceny zawarte w regulaminie, komisja wyłoniła finalistów konkursu i ustaliła kolejność miejsc

I miejsce nie zostało przyznane

II miejsce Oliwia Szymczak Technikum Leśne w Tucholi,

III miejsce Marta Marecik Technikum Leśne w Starościnie,

III Rafał Szawliński Technikum Leśne w Starościnie,

Wyróżnienia:

Patrycja Hennik Technikum Leśne w Tucholi,

Adrian Talaśka i Mateusz Modrzejewski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Łukasz Kaczmarek Technikum Leśne w Tucholi,

Tomasz Knop,Kamil Lenczyk,Dominik Renkaw Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu,

Damian Szczepański Technikum Leśne w Tucholi,

 

Komisja Konkursowa, działając zgodnie z zapisem Regulaminu Konkursu, oceniała przede wszystkim: trafność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oprawę graficzną, treść, pomysłowość, stopień trudności wykonania, zaangażowanie w projekt.

Nie przyznano I miejsca, gdyż w ocenie Komisji, w  każdej z nadesłanych prac, pomimo dużego zaangażowania, występowały błędy merytoryczne, błędy związane z trafnością doboru tematu, brak dogłębnego zbadania tematu (prace były oparte na ogólnodostępnych informacjach).  

Przyznając II miejsce Komisja zwróciła uwagę na:

- młodzieżowy i nietuzinkowy sposób zrealizowania prezentacji,

- wyrazista forma zaakcentowania dokonań prof. Józefa Rivolego,

- oszczędność graficzną przekazu, przy jednoczesnym akcentowaniu merytorycznego dorobku,

- wykorzystanie motywów muzycznych Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych, będące też dobrą promocją szkoły.

 Przyznając równorzędne III miejsca Komisja zwróciła uwagę na :

-wartość merytoryczną prac, czytelność przekazu, estetykę, kompozycję i kolorystykę.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 marca 2014 r. o godz. 1200 w Izbie Edukacji Leśnej im. prof. J. Rivolegow Bogdańcu przy ul. Leśnej 17.