Asset Publisher Asset Publisher

Szkody w lesie

Nawałnice i silne wiatry, które przeszły przez teren Nadleśnictwa Bogdaniec na początku lipca br. wyrządziły straty na ok. 13 000 m3 drewna w złomach i wywotach

 

 

W nocy z 7 na 8 lipca br. w Nadleśnictwie Bogdaniec wystąpiło zjawisko huraganowych wiatrów. Żywioł spowodował straty na obszarze przeszło 900 ha, a wstępne szacunki wykazały ok. 13 000 m3 drewna w złomach i wywrotach. Największe szkody zinwentaryzowano w leśnictwach: Tarnów (ok. 5000 m3), Białcz (ok. 2500 m3) i Łupowo (ok. 2000 m3).

Obecnie na terenie klęski prowadzone są prace które mają na celu usunięcie wywrotów i złomów. Prace te, koordynowane przez leśników, wykonuje obecnie kilkanaście brygad pilarzy. Ich zadaniem jest usunięcie w pierwszej kolejności drzew niebezpiecznych przy drogach i ścieżkach, a także wyrobienie i wywiezienie drewna z wnętrza drzewostanu. Kolejnym etapem prac będzie uprzątnięcie i odnowienie luk, które powstały w wyniku niszczycielskiego działania wiatru.

 

Prosimy, aby podczas wizyty w lesie zachować szczególną ostrożność i unikać miejsc z drzewami pochylonymi i złamanymi. Bezwzględnie należy opuścić okolice powierzchni, na których trwają prace i stosować się do znaków „ZAKAZ WSTĘPU".