Asset Publisher Asset Publisher

Wspólne lokalne inwestycje

W dniu 25.03.2024 r. odbyło się otwarcie wspólnej inwestycji realizowanej z Gminą Witnica.

Zadanie pt. "Modernizacja ulicy Myśliwskiej w Witnicy - droga publiczna -nr 103919F - ETAP I - wymiana nawierzchni drogi 970 m" zostało dofinansowane w kwocie 1 178 021,61 zł. Środki finansowe pochodziły z Funduszu Leśnego

Przedmiotowe zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na starej podbudowie, już mocno wyeksploatowanej. Dzięki wykonanej modernizacji zostanie uzyskana większa nośność drogi oraz wzrośnie poziom bezpieczeństwa dla wszystkich jej użytkowników.