Asset Publisher Asset Publisher

wyjazd szkoleniowy bogdanieckich leśników w dniach 10-12.09.2015r.

                    Atrakcje  południowej  części  lubuskiego 

                       wyjazd  szkoleniowy  bogdanieckich  leśników w dniach 10-12.09.2015r.

 

Tekst: Mariusz Kwiatkowski

Geopark  Łuk  Mużakowa  obejmujący  obszar 170 km2   to  jeden  z  najlepiej  ukształtowanych  terenów  moreny  czołowej  w  Europie  Środkowej. Perłą  Łuku  jest  założone  przez  pruskiego  arystokratę  księcia  Hermanna  von  Pücklera  w  1 połowie XIX w jedno  z  najrozleglejszych  historycznych  założeń  parkowych  w  Europie.  Po  stronie  niemieckiej, za  Nysą  Łużycką  leży  centralna  część  projektu  z  głównymi  budynkami (Nowy  Zamek, zabytkowy  folwark  i  oranżeria), ogrodami  i  pleasuregroundem, po  polskiej  zaś  stronie  w  granicach  Nadleśnictwa  Lipinki  na  ok. 500 ha naturalistyczny  park. Zrealizowany  łącznie  na  720 ha, transgraniczny  dzisiaj  program  kompozycyjny  parku  angielskiego, posiadający  a  ramach  arboretum  ok.  3000  taksonów  drzewiastych  należy  do  najwybitniejszych  osiągnięć  sztuki  ogrodowej – od  2004  roku  wpisany  na  Listę  Światowego Dziedzictwa  UNESCO.

OEP-L  w  Jeziorach  Wysokich  jest  głównym  punktem  edukacyjnym  na  terenie  jednego  z  pierwszych  w  kraju (1994 r.)  LKP  „Bory  Lubuskie". W  zabytkowej  (1926 r.)  leśniczówce  Nadleśnictwa  Lubsko  mieszczą  się  cztery  sale  wystawowe, w  jasnym  drewnianym  wnętrzu  znajduje  się  wiele  eksponatów, gablot  i  zdjęć, przy  ośrodku  na  2-hektarowej  powierzchni  tworzona  jest  kolekcja  dendrologiczna, której  założeniem  jest  zgromadzenie  jak  największej  liczby  różnych  gatunków  sosen (obecnie  30). Nad  ośrodkiem  góruje  zbudowana  z  wykorzystaniem  środków  zewnętrznych  w  1999 roku  na  wzór  latarni  morskiej  i  pełniąca  również  funkcję  wieży  widokowej  murowana  dostrzegalnia  przeciwpożarowa  o  wysokości 41 m. Wokół  tego  rozpoznawalnego  w  kraju  symbolu  LKP  wyznaczono  ścieżki  i  trasy  edukacyjne – m.in. trasa  „Od  Sasa  do  Lasa" łącząca  ośrodek  z  pobliskimi  Brodami  i  barokową, potężną  kompozycją  pałacowo-parkową  hrabiego  Brüla, który  był  ministrem  na  dworze  Augusta  III  Sasa. To  tutaj  znajdował  się  największy  na  świecie  porcelanowy  Serwis  Łabędzi  wykonany  w  Miśni.

Kolejnym, pierwszoplanowym  punktem  pobytu  pracowników  Nadleśnictwa  Bogdaniec  na  terenie  RDLP  Zielona  Góra  była  zbudowana  przez  Nadleśnictwo  Lipinki  Geościeżka  Dawna  Kopalnia  Babina. Łączy  ona  po  polskiej  stronie  najciekawsze  obiekty  takie  jak : wychodnie  węgla, kwaśne  zbiorniki  pokopalniane, źródła  i  „gejzerki", a  wiedzie  (5,3 km)  po  terenach, gdzie  w  latach  1920-1973  eksploatowano  węgiel  brunatny  i  iły  ceramiczne. Niezwykła  atrakcja - różnorodne  kolory  zbiorników, które  można  podziwiać  z  platform  widokowych, (począwszy  od  turkusowych  poprzez  zielone, niebieskie, aż  po  rdzawoczerwone) są  związane  z  rodzajem  wydobywanej  kopaliny. Wzdłuż  trasy  spotyka  się  też  wysięki  wód  z  naskorupieniami  niezwykle  rzadkich  minerałów (schwertmannit, jarosyt)  i  kolorowymi  bakteriami  żelazistymi. Obszar, początkowo  silnie  zdegradowany,  poddany  rekultywacji  wykształca  nowy  krajobraz, który  stanowi  obecnie  przedmiot  ochrony, jest  miejscem  wielu  obserwacji  badawczych  i  stał  się  również  obiektem  geoturystycznym (od 2013 r. turyści  mogą  korzystać  z  dofinansowanej  funduszami  europejskimi  modrzewiowej  wieży  widokowej  29,5 m).

Południe  lubuskiego  obfituje  w  atrakcje. Doświadczyliśmy, że  dużo  można  jeszcze  mówić  o  historii (Serbołużyczanie, Stalag Luft III, fabryka  zbrojeniowa  w  Krzystkowicach, wieża  Bismarcka)  , rekordowych  dębach, robiniach  i  sosnach, odtwarzanych  starych  odmianach  drzew  owocowych (szkółka  mużakowska), osobliwościach  flory (selery  węzłobaldachowe, brodaczki  i  włostki  z  pożarzyska  z  1982 r., sosna  „Ośmiornica")  ,  fauny (głuszec, drop, wilk), zagospodarowaniu  turystycznym  i  udostępnianiu  lasu (zielonogórski  standard  AUL).  Uzasadnioną  pozostaje  zrozumiała  potrzeba  powrotu (wiosennego)  i  uzupełnienia  programu  o  co najmniej  niemieckie  osobliwości. Korzystając  z  rozległej  wiedzy  przyjaznych  leśników/przyrodników/przewodników (dr Marek  Maciantowicz)  wiele  możemy  zyskać .            

Ten  przecież  niedaleki, dwu- i połdniowy  wyjazd  potwierdza, że  jakże  często    niepotrzebnie szukamy  czegoś  zajmującego  nazbyt  daleko.