Asset Publisher Asset Publisher

Wyjazd szkoleniowy na teren RDLP Poznań

W dniach 10-13 września br. pracownicy Nadleśnictwa Bogdaniec uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu dotyczącym infrastruktury leśnej i pozyskania środków zewnętrznych na terenie RDLP Poznań.

 

W dniach 10-13 września br. pracownicy Nadleśnictwa Bogdaniec uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu  dotyczącym infrastruktury leśnej i pozyskania środków zewnętrznych na terenie RDLP Poznań.

Pierwszego dnia wyjazdu odwiedziliśmy teren Nadleśnictwo Łopuchówko, gdzie po krótkim przedstawieniu charakterystyki Nadleśnictwa wizytowaliśmy nowoczesną przechowalnię nasion. Kolejnym punktem w programie był Ośrodek Edukacji Leśnej „Łysy Młyn" poświęcony roli martwego drewna i zachowaniu populacji pachnicy dębowej. Następnie odwiedziliśmy Poligon Bogusławski będący częścią programu Małej Retencji Nizinnej, a także ścieżkę edukacji przyrodniczo-leśnej „Dziewicza Góra". Odwiedzone obiekty zobrazowały uczestnikom specyfikę Nadleśnictwa położonego bardzo blisko aglomeracji poznańskiej i pokazywały możliwości wyjścia naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wobec społecznych funkcji lasu.

Drugi dzień rozpoczął się zwiedzaniem nowo wybudowanego budynku Nadleśnictwa Krotoszyn. Wyjazd w teren poprzedzony został prezentacją przedstawiającą wyjątkowość Płyty Krotoszyńskiej oraz działalność nadleśnictwa. Następnymi punktami szkolenia były wizytacje: rezerwatu przyrody „Dąbrowa" w leśnictwie Smoszew, najstarszego dębowego wyłączonego drzewostanu nasiennego, drzew matecznych oraz plantacyjnej uprawy dębowej na płycie krotoszyńskiej. Szczególną uwagę zwróciły na siebie doskonałej jakości dęby i całe drzewostany dębowe. Dzięki części terenowej wyjazdu mogliśmy porównać dąbrowy krotoszyńskie z bogdanieckimi. Ostatnim punktem tego dnia były odwiedziny w izbie edukacyjnej Nadleśnictwa Antonin oraz zwiedzanie wyjątkowego pałacu w Antoninie.

Trzeci dzień rozpoczął się w Nadleśnictwie Jarocin gdzie odwiedziliśmy nowoczesną szkółkę kontenerową. Następnie przejechaliśmy do Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie gdzie obserwowaliśmy pokaz sprzętu leśnego oraz zwiedzaliśmy zakład produkcyjny. Następnymi punktami w programie były Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie, Pałac w Śmiełowie, Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie oraz przepłynięcie promem do rezerwatu „Czeszewski Las". Spotkanie z leśnikami z Jarocina pozwoliły na wymianę doświadczeń oraz wzajemne przekazanie cennych wskazówek związanych z szeroko pojętą gospodarką leśną.

Ostatni – weekendowy – dzień wyjazdu zaplanowany został na odwiedziny Poznania. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Rynku, gdzie akurat swój pokaz, na szczycie ratusza, dawały poznańskie koziołki. Kolejnymi punktami na trasie z przewodnikiem były różnego typu muzea oraz Stary Rynek.