Asset Publisher Asset Publisher

Back

Koncert "Muzyka Nowej Synagogi"

Koncert "Muzyka Nowej Synagogi"

 

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Educatio” Pro Europa Viadrina organizuje przedsięwzięcia z dziedziny kultury, edukacji i turystyki, pokazując bogactwo polsko-niemieckiego pogranicza. Prowadzi działania na temat historii regionu i odkrywania nieznanych kart lokalnej historii.  15 października b.r. kościele parafialnym w Witnicy, odbył się koncert z cyklu „Muzyka Nowej Synagogi”, a jego wykonawcami  byli: Chór Kameralny Akademii Sztuki ze Szczecina, organista – dr. Jakub Stefek oraz solista koncertu – kantor berlińskiej Synagogi - Isidoro Abramowicz.

Miasto Witnica na przestrzeni ponad 200 lat było kolebką wielu kultur. Ślady różnych obyczajów, obrzędów i tradycji przetrwały do dziś, czy to w architekturze miasta, czy na epitafiach. Wielką wartością jest szanować siebie nawzajem i rozmawiać na często trudne tematy związane z naszą przeszłością. Cieszymy się, że możemy wspierać takie inicjatywy i współpracować na rzecz upamiętnienia wielokulturowej historii miasta Witnica, a swoją obecnością oraz wsparciem pisać nowe jej rozdziały.