Asset Publisher Asset Publisher

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Narada Techniczno-Gospodarcza

Narada Techniczno-Gospodarcza

20 października b.r. w Nadleśnictwie Bogdaniec odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) wieńcząca prace urządzania lasu na kolejne dziesięciolecie.

Narada Techniczno-Gospodarcza, zwoływana jest przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie później niż w pierwszym kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu. Podstawowym zadaniem NTG jest dokonanie oceny gospodarki leśnej za okres poprzedniego planu urządzenia lasu, ustalenie końcowych wytycznych w sprawie organizacji prac urządzeniowych, sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu”  oraz akceptacja Prognozy Oddziaływania na Środowisko i Obszary Natura 2000.

Naradzie przewodniczył zastępca dyrektora RDLP pan Krzysztof Sielecki.

Na Naradę Techniczno-Gospodarczą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu przybyli m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku, jednostek samorządowych,  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., jednostek PSP, placówek oświatowych i bibliotek w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, jak również przedstawiciele zakładów usług leśnych oraz wykonawcy projektu planu - Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bogdaniec przedstawił analizę gospodarki przeszłej za ubiegłe 10-lecie 2014-2023, podsumowującą działalność nadleśnictwa w tym okresie. Następnie swój referat wygłosił również wykonawca projektu planu, w którym przedstawiony został w syntetycznej formie plan gospodarki leśnej na przyszłe dziesięciolecie 2024-2033. Każdy uczestnik narady mógł wziąć udział w dyskusji na temat przedstawionego projektu planu oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi.

Z Narady Techniczno-Gospodarczej sporządzany jest protokół składający się z dwóch części: pierwszej dotyczącej końcowych ustaleń w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz ocena gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu i drugiej dotyczącej projektu planu urządzenia lasu. Protokół z ustaleń z NTG stanowi załącznik do ogólnego opisu lasów nadleśnictwa (elaboratu).

Powstający dokument będzie obowiązywał przez kolejne 10 lat, wyznaczając kierunki i cele zrównoważonej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Bogdaniec.