Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne w Nadleśnictwie Bogdaniec

Obiekty edukacyjne

 

1.Izba Edukacji Ekologicznej im. prof.J. Rivolego w Bogdańcu

Izba Edukacji Leśnej im. Prof. Józefa Rivolego funkcjonuje w Nadleśnictwie od jesieni 2005 r. Powstała ona jako uzupełnienie Ścieżki Dydaktycznej "Bogdaniec", na której jest jednym z trzech kluczowych elementów oprócz Rezerwatu  przyrody "Dębowa Góra" (dawniej "Bogdaniec III") i Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej - Zagroda Młyńska . W sali kominkowej odbywają się zajęcia "zielonej szkoły" oraz prezentowane są okresowe wystawy organizowane we współpracy z Muzeum i zaprzyjaźnionymi szkołami. W budynku Izby znajduje się aneks kuchenny oraz WC, a za budynkiem Izby umieszczona jest wiata z grillem dla kilkudziesięciu osób.

2. Wiata Edukacyjna w Witnicy

Wiata edukacyjna wraz ze ścieżką pieszo-rowerową z elementami małej infrastruktury takimi jak: kosze na śmieci, drewniane szlabany , tablice informacyjne o tematyce przyrodniczej związane z zagadnieniami dotyczącymi Obszarów Natura 2000, tablice porządkowe oraz łowo-stoły.

Wiata wybudowana w ramach  Projektu: BUDOWA  MAŁEJ  INFRASTRUKTURY  SŁUŻĄCEJ  ZABEZPIECZENIU  OBSZARU  NATURA 2000  OSTOJA  WITNICKO-DĘBNIAŃSKA w ramach działania  5.1 priorytetu 5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Celem projektu  jest ochrona Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jezioro Wielkie przez ograniczenie nadmiernej presji turystycznej, a także takie zorganizowanie ruchu turystycznego na ścieżkach edukacyjnych prowadzących do Parku Narodowego „Ujście Warty" aby nie zagrażał on przyrodzie, ma szczególne znaczenie ochronne dla występujących tam cennych ostoi gatunków i siedlisk. Zachowanie w stanie naturalnym krajobrazu jeziora wraz z otaczającym go lasem z florą i fauną dla potrzeb dydaktycznych, naukowych i wypoczynkowych w estetycznie utrzymanym krajobrazie jest podstawowym celem ochrony.

3. Czatownia w Leśnictwie Łupowo

Czatownia - punkt obserwacji ptaków znajduje się w Leśnictwie Łupowo, oddz.751, dokąd można dojść ścieżką edukacyjną przy Nadleśnictwie Bogdaniec.
Czatownia drewniana o rozpiętości konstrukcji 2 X 2,40 m i 1,20 m o wysokości do okapu 2,38 m ustawiona na siedmiu słupach konstrukcyjnych, mocowanych do żelbetowych stóp fundamentowych. Przykryta dachem wielospadowym. Wyposażenie czatowni w podest wejściowy i pochylnię, umożliwiające dostęp do czatowni osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo zamontowano balustrady drewniane podestu i pochylni. Pochylnia i podest dodatkowo wyposażone w krawężnik drewniany zapobiegający przypadkowemu zsunięciu się wózka inwalidzkiego.  Całość wykonano z drewna sosnowego.                         

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do obserwowania leśnej przyrody.

Czatownię wybudowano w ramach projektu "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000: Ostoja Witnicko-Dębniańska w Nadleśnictwie Bogdaniec, Pojezierze Myśliborskie, Dziczy Las, Dolina Tywy w Nadleśnictwie Myślibórz".

4. Wieża widokowa w Leśnictwie Nowiny

Drewniana wieża widokowa z wytyczonym podejściem, drewnianym ogrodzeniem oraz z 2 ławostołami i tablicami edukacyjnymi znajduje się w leśnictwie Nowiny, na wzniesieniu dostępnym z dojścia pieszego prowadzącego z drogi wojewódzkiej nr 132 Gorzów Wlkp. -  Kostrzyn na wysokości miejscowości Nowiny Wielkie, w odległości około czterech kilometrów od miejscowości Bogdaniec. Dodatkowy dojazd w okolicę wieży odbywa się drogami leśnymi od strony północnej. Wieża widokowa jest elementem szeregu działań związanych z edukacją leśną adresowaną głównie do dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy na tę atrakcję turystyczną, skąd można podziwiać wspaniałe widoki.
Wieża widokowa powstała w ramach realizacji projektu - Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 : Ostoja Witnicko - Dębniańska w Nadleśnictwie Bogdaniec, Pojezierze Myśliborskie, Dziczy Las, Dolina Tywy w Nadleśnictwie Myślibórz.

 

 

Na całym obszarze Nadleśnictwa Bogdaniec znajduje się sieć infrastruktury turystycznej w postaci miejsc odpoczynku, miejsc postoju pojazdów, punktów widokowych,itp.