AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Msza Hubertowska

Uroczysta Msza Hubertowska – patrona leśników i myśliwych

 

W ostatnią niedzielę października b.r. w kościele pw. św. Mikołaja w Wysokiej odprawiona została uroczysta msza Hubertowska – patrona leśników i myśliwych, celebrowana przez ks. Proboszcza Tomasza Bielachowicza. W nabożeństwie  wzięli udział przedstawiciele samorządów m.in. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego – Roman  Koniec, Wójt Gminy Lubiszyn – Artur Terlecki, Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Witnica – Paweł Łopatka,  Przewodniczący Rady Gminy Lubiszyn – Eugeniusz Leśniewski, Prezes Zarządu Okręgu LOP w Gorzowie Wlkp. - dr Piotr Grochowski, Nadleśniczy N-ctwa Kłodawa - Tomasz Kalembkiewicz, myśliwi, sympatycy łowiectwa,  pracownicy Nadleśnictwa Bogdaniec z rodzinami oraz miejscowi parafianie. Reprezentowane były poczty sztandarowe Kół Łowieckich z terenu Nadleśnictwa Bogdaniec, w tym: KŁ Ostęp Gorzów Wlkp., KŁ Knieja Lubociesz, KŁ Szarak Lubiszyn, KŁ Jeleń Bogdaniec. Podczas nabożeństwa przybliżona została postać i legenda św. Huberta. Kościół na tą uroczystość przyozdobiony został w elementy leśne i myśliwskie, które wraz z muzyką w wykonaniu  Zespołu Trębaczy Myśliwskich „Gorzowska Knieja” stworzyło niepowtarzalne przeżycia duchowe.

Po mszy świętej zaproszeni goście, reprezentacje Kół Łowieckich oraz leśnicy udali się do Sali Wiejskiej w Wysokiej na posiłek. Na zakończenie spotkania mieliśmy zaszczyt wysłuchać prelekcji  prof. dr hab. Dariusza Gwiazdowicza  dotyczącej jego podróży po świecie.

Tekst: Aldona Bernacka

 Polecamy : Książka prof.dr hab Dariusza Gwiazdowicza