AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Narada terenowa

Czyszczenia wczesne i późne oraz szlaki operacyjne - narada terenowa 19 maj 2016r.

 

 

Przedmiotowe, kluczowe zagadnienia leśne podjęte zostały w pięciu leśnictwach, na dziesięciu pozycjach. Spod Izby Edukacji Leśnej im . prof. Józefa Rivoliego wyruszyła pod komendą Nadleśniczego spora grupa kłodawskich i bogdanieckich leśników, szefowie lokalnych ZUL-i oraz goście szczególni - Państwo Anna i Władysław Kusiakowie z Przeglądu Leśniczego. Przemieszczając się stokami moreny od leśnictwa Łupowa poruszano odbudowę siedlisk priorytetowych (grąd subatlantycki), zagadnienie CP NAT w Db i Bk , CW NAT w Dg . Leśnictwo Motylewo przywitało nas Rezerwatem Dębowa Góra . Po złożeniu wiązanki kwiatów na obelisku upamiętniającym pomysłodawcę powołania rezerwatu – Nadleśniczego Antoniego Kozłowskiego – kontynuowano część hodowlaną omawiając kolejno CW NAT w Bk , CP NAT w Db i Gb. Aspekt pozyskaniowy rozpatrywano na stałej powierzchni trzebieżowej w Leśnictwie Nowiny (So 47 lat na Bśw), zakończonej TPP w Leśnictwie Białcz (So 54 lata Bśw), oraz zakończonej TWP ze stałą powierzchnią trzebieżową w Leśnictwie Witnica (So 23 lata LMśw). W tak licznym gronie wiele było głosów w dyskusji, dużo kluczowych, rzeczowych stwierdzeń. Fundamentalne są zarówno wnioski hodowlane z perspektywy kilkudziesięciu lat życia drzewostanu ( i człowieka), jak i te świeże odnoszące się do intensywności i rozkładu masy w cięciach inicjujących szlaki operacyjne. Poruszane tematy są na pewno właściwe do wymiany doświadczeń. Świadczy o tym niezbicie fakt, że niezbędny był swego rodzaju czuwający nad czasem moderator.

 

Tekst: Mariusz  Kwiatkowski