AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Poprawa warunków bytowania gągoła i nurogęsi w Nadleśnictwie Bogdaniec

Bogdanieckie młode gągoły rosną jak na drożdżach!

Dwa lata temu Nadleśnictwo Bogdaniec wraz z sąsiednimi nadleśnictwami: Kłodawą, Barlinkiem oraz Strzelcami Krajeńskimi rozpoczęło realizację wspólnego projektu unijnego pn. „Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej” w ramach którego każde z nas powiesiło po 70 budek lęgowych dla gągoła oraz nurogęsi. W Nadleśnictwie Bogdaniec sztuczne gniazda zostały zawieszone na drzewach na wysokości ok. 7-10 m nad ziemią wokół Jeziora Wielkie oraz Jeziora Marwicko.  Dzięki podjętym działaniom rośnie liczba gągołów. Są również zauważane w nowych miejscach, w których wcześniej nie były spotykane. Ostatnio kaczka z młodymi chętnie odwiedza nasz sztuczny zbiornik przeciwpożarowy na szkółce leśnej w Sosnach (Leśnictwo Białcz). Warto dodać, że budki lęgowe wykorzystywane są nie tylko przez gągoły i nurogęsi, ale również przez wiewiórki i puszczyki. Gągoły to kaczki, które gniazdują w dziuplach drzew, w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Młode po wykluciu wyskakują z dziupli położonej niekiedy nawet kilkanaście metrów nad ziemią. – pisklęta są bardzo lekkie, a puch i worki powietrzne dodatkowo chronią je przed urazami. Po wylądowaniu na ziemi wędrują wraz z samicą do najbliższego akwenu. Gągoł swoją angielską nazwę (goldeneye) zawdzięcza kolorowi tęczówki, która jest żółta u przedstawicieli obojga płci. W Polsce gągoł oraz nurogęś objęte są ścisłą ochroną gatunkową i wymagają ochrony czynnej.

Teks: Aldona Bernacka