AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Ziemię mamy tylko jedną

12 czerwca w Szkole Podstawowej w Ściechowie odbył się Międzygminny Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny pod hasłem: „Ziemię mamy tylko jedną”.

Od kilkunastu lat Nadleśnictwa Bogdaniec oraz Różańsko są partnerami tego wydarzenia, oprócz zasiadania w komisji konkursowej, przygotowują zestawy pytań testowych oraz nagrody dla zwycięzców.
 

W tym roku w turnieju brały udział  drużyny ze szkół podstawowych w: Baczynie, Karsku, Lubiszynie, Santoku i Stawie.  

Konkursowe zmagania składały się z 2 części: w pierwszej  uczniowie rozwiązywali testy na temat: „Form ochrony przyrody na świecie” i „Gwary łowieckiej” przygotowane przez Nadleśnictwo Różańsko. W drugiej części uczniowie rozwiązywali testy na temat: „Form ochrony przyrody w Polsce” i „Las i jego mieszkańcy” przygotowane przez Nadleśnictwo Bogdaniec.  

W komisji sędziowskiej Turnieju Przyrodniczo-Ekologicznego zasiedli:

- pani Irena Ćwiejkowska i pan Adrian Blatkiewicz z Nadleśnictwa Bogdaniec,

- pani Anna Tokarska z Nadleśnictwa Różańsko. 

Po przeprowadzeniu dwóch części jury po krótkich obradach ogłosiło werdykt:

- I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej  w Ściechowie,

- II miejsce zajęła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej z Lubiszyna,

- III miejsce przypadło w udziale ekipie ze Szkoły Podstawowej w Karsku,

- kolejne miejsca zajęły drużyny ze szkół w Baczynie, Santoka i Stawie.

 

Gratulujemy uczniom szerokiej wiedzy przyrodniczo-leśnej.   

 

Autor zdjęć: Szkoła Podstawowa w Ściechowie