Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Bogdaniec
Nadleśnictwo Bogdaniec
95 728 43 50 IP 1003
NADLEŚNICZY
Piotr Pietkun
95 7284350 wew.121
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Leszek Ankudo
95 7284350 wew.311
INŻYNIER NADZORU
Krzysztof Pięciak
95 7284350 wew.312
INŻYNIER NADZORU
Mariusz Kwiatkowski
95 7284350 wew.219

STANOWISKO ds. PRACOWNICZYCH

Anna Pietrzykowska
Specjalista ds. kadrowych
phone-abbreviation: 95 7284350 wew.131

STANOWISKO ds. INFORMATYKI

Sławomir Kołodziński
Specjalista ds. informatyki
phone-abbreviation: 957284350 wew.571

STRAŻ LEŚNA

Dariusz Wolski
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendanta Straży Leśnej
phone-abbreviation: 95 7284350 w. 221 603425171
Krzysztof Wroniewski
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 95 7284350 w. 222 697096001

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Adrian Kocoń
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu sprzedaży drewna
phone-abbreviation: 957284350 wew.335
Małgorzata Marysiok
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu nasiennictwa, selekcji szkółkarstwa i hodowli lasu
phone-abbreviation: 95 7284350 wew.332
Aldona Bernacka
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu edukacji i zagospodarowania turystycznego
phone-abbreviation: 95 7284350 wew.339
Aleksander Popiołek
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu zarządzania zasobami leśnymi
phone-abbreviation: 95 7284350 wew.331
Tomasz Jankowski
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu użytkowania lasu
phone-abbreviation: 95 7284350 w.337
Aleksandra Ćwiejkowska
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu łowiectwa, lasów niepaństwowych i pozyskiwania środków zewnętrznych
phone-abbreviation: 95 7284350 wew. 334
Agata Kocoń
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu ochrony lasu, ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej
phone-abbreviation: 95 7284350 wew. 333

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Jan Demczyszyn
Sekretarz Nadleśnictwa
phone-abbreviation: 95 7284350 wew.671
Jolanta Starczewska
Specjalista ds.administracyjnych
phone-abbreviation: 95 7284350 wew.100
Jarosław Dyliński
Specjalista ds.remontów
phone-abbreviation: 95 7284350 wew.674
Joanna Przybył
Starszy Referent
phone-abbreviation: 95 7284350 wew.675
Andrzej Frączek
Specjalista ds.administracyjnych
phone-abbreviation: 95 7284350 wew.339

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Monika Starczewska-Kuna
Główny Księgowy
phone-abbreviation: 95 7284350 wew.611
Karolina Kołodzińska - Zięba
Specjalista ds. finansowych
phone-abbreviation: 95 7284350 wew.615
Mariola Klimczyk
Księgowy
phone-abbreviation: 95 7284350 wew.612
Marta Klemt
Księgowy
Angelika Janiów
Księgowy
phone-abbreviation: 95 7284350 wew.614
Kinga Rozmarniewicz
Starszy referent
phone-abbreviation: 95 7284350 w.616