Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Bogdaniec
Nadleśnictwo Bogdaniec
95 728 43 50
NADLEŚNICZY
Piotr Pietkun
95 7284350 wew. 121
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Adrian Kocoń
95 7284350 wew. 311
INŻYNIER NADZORU
Krzysztof Pięciak
95 7284350 wew. 312
INŻYNIER NADZORU
Mariusz Kwiatkowski
95 7284350 wew. 219

STANOWISKO ds. PRACOWNICZYCH

Anna Pietrzykowska
Specjalista ds. kadrowych
Phone number: 95 7284350 wew. 131

STANOWISKO ds. INFORMATYKI

Sławomir Kołodziński
Specjalista ds. informatyki
Phone number: 95 7284350 wew. 571

STRAŻ LEŚNA

Dariusz Wolski
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendanta Straży Leśnej
Phone number: 95 7284350 wew. 221, kom. 603425171
Krzysztof Wroniewski
Strażnik Leśny
Phone number: 95 7284350 wew. 222, kom. 697096001

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Maciej Nieznański
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu sprzedaży drewna
Phone number: 95 7284350 wew. 335
Agnieszka Trawińska
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu nasiennictwa, selekcji szkółkarstwa i hodowli lasu
Phone number: 95 7284350 wew. 332
Aldona Bernacka
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu edukacji i zagospodarowania turystycznego
Phone number: 95 7284350 wew. 337
Aleksander Popiołek
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu zarządzania zasobami leśnymi
Phone number: 95 7284350 wew. 331
Wiktoria Pękala
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu użytkowania lasu, lasów niepaństwowych
Phone number: 95 7284350 wew. 336
Agata Kocoń
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu ochrony lasu, łowiectwa i ochrony przeciwpożarowej
Phone number: 95 7284350 wew. 333, 339
Monika Teszbir
Spec. Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu ochrony przyrody
Phone number: 95 7284350 wew. 334

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Jan Demczyszyn
Sekretarz Nadleśnictwa
Phone number: 95 7284350 wew. 671
Monika Wroniewska
Sekretariat
Phone number: 95 7284350 wew. 100
Jarosław Dyliński
Specjalista ds.remontów
Phone number: 95 7284350 wew. 674
Joanna Przybył
Starszy Referent
Phone number: 95 7284350 wew. 675
Andrzej Frączek
Specjalista ds.administracyjnych
Phone number: 95 7284350 wew. 673

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Monika Starczewska-Kuna
Główny Księgowy
Phone number: 95 7284350 wew. 611
Karolina Kołodzińska - Zięba
Specjalista ds. finansowych
Phone number: 95 7284350 wew. 615
Mariola Klimczyk
Księgowy
Phone number: 95 7284350 wew. 612
Izabela Lemieszek
Księgowy
Phone number: 95 7284350 wew. 614
Angelika Janiów
Księgowy
Phone number: 95 7284350 wew. 616
Alicja Karpiak
Księgowy
Phone number: 95 7284350 wew. 617