Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Bogdaniec
Nadleśnictwo Bogdaniec
95 728 43 50

ul. Leśna 17

66-450 Bogdaniec

NADLEŚNICZY
Piotr Pietkun
95 7284350 wew.121
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Leszek Ankudo
95 7284350 wew.311
INŻYNIER NADZORU
Krzysztof Pięciak
95 7284350 wew.312
INŻYNIER NADZORU
Mariusz Kwiatkowski
95 7284350 wew.219

STANOWISKO ds. PRACOWNICZYCH

Anna Pietrzykowska
Specjalista ds. kadrowych
Phone number: 95 7284350 wew.131

STANOWISKO ds. INFORMATYKI

Sławomir Kołodziński
Specjalista ds. informatyki
Phone number: 957284350 wew.571

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Adrian Kocoń
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu gospodarki drewnem
Phone number: 957284350 wew.335
Małgorzata Marysiok
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu gospodarowania ekosystemami
Phone number: 95 7284350 wew.332
Aldona Bernacka
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu edukacji, turystki,
Phone number: 95 7284350 wew.334
Aleksander Popiołek
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu zarządzania ekosystemami
Phone number: 95 7284350 wew.331
Tomasz Jankowski
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu użytkowania
Phone number: 95 7284350 w.337
Aleksandra Ćwiejkowska
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu ochrony lasu, ochrony przyrody i łowiectwa
Phone number: 95 7284350 wew. 333
Agata Kocoń
Specjalista Służby Leśnej

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Jan Demczyszyn
Sekretarz Nadleśnictwa
Phone number: 95 7284350 wew.671
Jolanta Starczewska
Specjalista ds.administracyjnych
Phone number: 95 7284350 wew.100
Jarosław Dyliński
Specjalista ds.remontów
Phone number: 95 7284350 wew.674
Joanna Przybył
Starszy Referent
Phone number: 95 7284350 wew.675
Romuald Deptuła
Specjalista ds.administracyjnych i p.poż.
Phone number: 95 7284350 wew.339

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Aneta Stańkowska
Główny Księgowy
Phone number: 95 7284350 wew.611
Karolina Kołodzińska - Zięba
Specjalista ds. finansowych
Phone number: 95 7284350 wew.615
Mariola Klimczyk
Księgowa
Phone number: 95 7284350 wew.612
Monika Starczewska-Kuna
Księgowa
Marta Klemt
Księgowy
Phone number: 95 7284350 wew.614
Angelika Janiów
Księgowy
Alicja Karpiak
Starszy Referent
Phone number: 95 7284350 w.617
Grażyna Kaczmarek
Księgowy
Phone number: 95 72843616

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Dariusz Wolski
Starszy Strażnik Leśny p.f. komendanta posterunku Straży Leśnej
Phone number: 95 7284350 wew.221
Krzysztof Wroniewski
Podleśniczy p.o. Strażnika leśnego
Phone number: 95 7284350 wew.222