Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Bogdaniec
Nadleśnictwo Bogdaniec
95 728 43 50 IP 1003
NADLEŚNICZY
Piotr Pietkun
95 7284350 wew.121
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Leszek Ankudo
95 7284350 wew.311
INŻYNIER NADZORU
Krzysztof Pięciak
95 7284350 wew.312
INŻYNIER NADZORU
Mariusz Kwiatkowski
95 7284350 wew.219

STANOWISKO ds. PRACOWNICZYCH

Anna Pietrzykowska
Specjalista ds. kadrowych
Tel.: 95 7284350 wew.131

STANOWISKO ds. INFORMATYKI

Sławomir Kołodziński
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 957284350 wew.571

STRAŻ LEŚNA

Dariusz Wolski
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendanta Straży Leśnej
Tel.: 95 7284350 w. 221 603425171
Krzysztof Wroniewski
Strażnik Leśny
Tel.: 95 7284350 w. 222 697096001

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Adrian Kocoń
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu sprzedaży drewna
Tel.: 957284350 wew.335
Małgorzata Marysiok
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu nasiennictwa, selekcji szkółkarstwa i hodowli lasu
Tel.: 95 7284350 wew.332
Aldona Bernacka
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu edukacji i zagospodarowania turystycznego
Tel.: 95 7284350 wew.337
Aleksander Popiołek
Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu zarządzania zasobami leśnymi
Tel.: 95 7284350 wew.331
Aleksandra Ćwiejkowska
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu użytkowania lasu, łowiectwa, lasów niepaństwowych i pozyskiwania środków zewnętrznych
Tel.: 95 7284350 wew. 336
Agata Kocoń
Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu ochrony lasu, ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 95 7284350 wew. 333, 339

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Jan Demczyszyn
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 95 7284350 wew.671
Jolanta Starczewska
Specjalista ds.administracyjnych
Tel.: 95 7284350 wew.100
Jarosław Dyliński
Specjalista ds.remontów
Tel.: 95 7284350 wew.674
Joanna Przybył
Starszy Referent
Tel.: 95 7284350 wew.675
Andrzej Frączek
Specjalista ds.administracyjnych
Tel.: 95 7284350 wew.673

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Monika Starczewska-Kuna
Główny Księgowy
Tel.: 95 7284350 wew.611
Karolina Kołodzińska - Zięba
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 95 7284350 wew.615
Mariola Klimczyk
Księgowy
Tel.: 95 7284350 wew.612
Marta Klemt
Księgowy
Tel.: 95 7284350 wew.614
Angelika Janiów
Księgowy
Tel.: 95 7284350 wew.616
Kinga Rozmarniewicz
Starszy referent
Tel.: 95 7284350 w.617