Hodowla lasu

Hodowla lasu jest podstawową dziedziną w gospodarczej działalności człowieka w lesie. Poprzez stosowanie odpowiednich technik odnowienia , pielęgnowania lasu jak również zalesiania powierzchni nieleśnych , opartych na szerokich podstawach przyrodniczych, zapewniamy trwałość i ciągłość lasu.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa prowadzona jest w siedmiu obwodach łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich.