PROJEKTY i FUNDUSZE PROJEKTY i FUNDUSZE

Projekt: Edukacja regionalna - niemiecka i polska historia lasów w Nadleśnictwie Bogdaniec

  

W dniu 28.02.2020r. odbyło się zakończenie projektu połączone z promocją książki - wydanej w ramach projektu - Pana Zbigniewa Czarnucha pod tytułem: Historia Lasów Nadleśnictwa Bogdaniec Opowiadania O Ostępach Puszczy Mosińskiej Wędrówki Tropem Lądolodów.

---------------------------------------

Projekt realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w   Euroregionie Pro Europa Viadrina dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Tytuł projektu:  Edukacja regionalna - niemiecka i polska historia lasów w Nadleśnictwie Bogdaniec.

Nr projektu: 450/19
Planowany okres realizacji: 1.05.2019 r. do 28.02.2020 r.

Wydatki ogólne w ramach projektu: 6.709,65 euro.

Kwota środków dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%): 5.703,20 euro.
Cele projektu: 
-         Prezentacja polskiej i niemieckiej historii lasów w Nadleśnictwie Bogdaniec, dotycząca aspektów kulturowych, gospodarczych (gospodarki leśnej), cywilizacyjnych
-         Zaprezentowanie pozytywnych przykładów (podejmowanych przez polskich leśników) dotyczących ochrony kulturowych śladów przeszłości niemieckiej

Główne działania:
- wycieczka studyjna "Tajemnice leśnych ostępów w Nadleśnictwie Bogdaniec" (IX 2019)
- wydanie książki pod tytułem " HISTORIA LASOW NADLEŚNICTWA BOGDANIEC Opowiadania o ostępach Puszczy Mosińskiej WĘDRÓWKI TROPEM LĄDOLODÓW“
- promocja książki  (II 2020).