PROJEKTY i FUNDUSZE PROJEKTY i FUNDUSZE

Projekt retencja nizinna

PROJEKT: Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach nizinnych na terenach leśnych

 

Realizacja projektu:  

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach nizinnych na terenach leśnych"

 

 

W styczniu  2011  roku  przy  izbie edukacji  leśnej, nieopodal  budynku  Nadleśnictwa  umieszczono  tablicę  informacyjną  o  Projekcie.   

tablica informacyjna

Dane  o  programie  Małej  Retencji  Nizinnej  zawarte  są  w  folderach  i    przekazywane  były  na  konferencjach  promocyjnych  dotyczących  innych  programów  dofinansowywanych  ze  środków  unijnych  :   

- Ochrona  siedlisk  priorytetowych  na  obszarach  Natura  2000  Nadleśnictw  Bogdaniec  i  Międzyzdroje  - Witnica  16.09.2010 r.

- Budowa  małej  infrastruktury  służącej  zabezpieczeniu  obszaru  Natura  2000  Ostoja  Witnicko-Dębniańska - Witnica - 30.05.2011 r.

- Budowa  małej  infrastruktury  służącej  zabezpieczeniu  obszaru  Natura  2000  Ostoja  Witnicko-Dębniańska   w  Nadleśnictwie  Bogdaniec, Pojezierze  Myśliborskie, dziczy  Las, Dolina  Tywy  w  Nadleśnictwie  Myślibórz - Witnica - 26-27.09.2013 r.

Do  kampanii  promocyjnej  MRN  zalicza  się  także spotkanie  w  Bogdańcu  11.04.10.2013 r. w  temacie  pozyskiwania  środków  zewnętrznych  z  udziałem  Dyrektora  CKPŚ  i  Dyrektora  RDLP  Szczecin . O  procedurach  i  efektach prac  związanych  z  MRN  jest  też  mowa  podczas  wizyt  zbierających  doświadczenia  odwiedzających  Bogdaniec    Nadleśnictw (m.in. Sława  Śląska, Tuszyma), oraz  w  kontaktach  z  LOP  w  Gorzowie  Wlkp., KP  ze  Świebodzina, Komitetem  Ochrony  Orłów, samorządami  i  w  bieżącej  działalności  edukacyjnej.          

   

Zastawka , leśnictwo Łupowo