REZERWATY REZERWATY

Powrót

Rezerwat Przyrody BOGDANIECKIE CISY

Rezerwat Przyrody BOGDANIECKIE CISY

BOGDANIECKIE CISY

 

  • Rezerwat przyrody „Bogdanieckie Cisy".

Rezerwat powołany na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego Nr 4 z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 5 z 15. 03. 2000 r. poz. 62). Ochroną objęto powierzchnię 21,24 ha, wyznaczono otulinę dla rezerwatu o powierzchni 10,41 ha.

Obszar rezerwatu wraz z jego otuliną został wyodrębniony w osobne działki ewidencyjne. W związku z wykonaniem dokładnych pomiarów geodezyjnych, zaktualizowano powierzchnię, która pozostała niezmieniona dla rezerwatu 21,24 ha, a dla otuliny zaktualizowana powierzchnia wynosi 10,51 ha.

Rezerwat położony jest w gminie Bogdaniec, w powiecie gorzowskim.

Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych jednej z najliczniejszych w Polsce populacji cisa, rozwijającej się w środowisku lasu mieszanego, w strefie wschodniej granicy zasięgu geograficznego. 

Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem Nr 10 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody o nazwie „Bogdanieckie Cisy" (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 25, poz. 495 z dnia 30. 04 . 2003 r.).