Wydawca treści Wydawca treści

Apel: Nie wypalaj traw

Las płonie szybko, ale jego odnowienie wymaga pracy wielu pokoleń leśników

Każdego roku wraz z nadejściem wiosny łąki i nieużytki spowija dym…. rozpoczyna się okres niekontrolowanego wypalania traw. Na łąkach, nieużytkach, w przydrożnych rowach i na miedzach pojawiają się niszczące płomienie.

Wypalanie traw przynosi niepowetowane straty w środowisku przyrodniczym. Wysoka temperatura powstająca podczas wypalania powoduje nadmierne nagrzewanie się górnych warstw gleby, z czym wiąże się dezaktywizacja biologiczna. Giną liczne drobnoustroje glebowe uczestniczące w procesie rozkładu i mineralizacji materii organicznej. Wiele zwierząt, nie mając możliwości ucieczki pali się żywcem. Zniszczeniu ulegają tzw. naturalne miodowniki dla pszczół. Giną owady i ich formy przetrwalnikowe, ptaki, ich gniazda i lęgi, żaby, ślimaki oraz inne zwierzęta. W trakcie wypalania traw płomienie niszczą miejsca bytowania wielu zwierząt, m.in. kuropatw, bażantów, saren.

Pożary łąk i nieużytków tylko w 2021 roku spowodowały w Polsce 25 pożarów lasów
o powierzchni bliskiej 11 ha. Koszt odnowienia jednego hektara lasu wynosi
ponad 10 tys. zł.

Wypalanie traw jest prawnie zabronione na podstawie art. 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Zabrania on wypalania roślinności na obszarach łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk lub szuwarów. Naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie przewidziane w art. 82 ustawy kodeks wykroczeń, z dnia 20 maja 1971 roku, art. 163, 164, 181 ustawy kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku zagrożone karą grzywny, aresztu a nawet wieloletniego więzienia. W przypadku przerzutu ognia na tereny leśne i spowodowanie pożaru lasu oraz przylegających zabudowań sankcje mogą być bardziej dotkliwe.

 

PAMIĘTAJMY!

Wypalanie traw nie użyźnia gleby, a przywrócenie właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga czasu.

Las płonie szybko, ale jego odnowienie wymaga pracy wielu pokoleń leśników.

Leśnicy
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

 

W przypadku zauważenia pożaru dzwoń:
998 lub 112

 

Opracował: Maciej Lipka
Zdjęcia: PGL LP


Pożar lasu w Leśnictwie Marwice

 

Strażacy i Leśnicy o pożarze po raz pierwszy zostali poinformowani w niedzielę (25.08.2019r.) koło południa. Przez wiele godzin z ogniem walczyło 20 zastępów PSP i OSP. W akcji brało udział 5 samolotów dysponowanych przez Lasy Państwowe, obsługiwanych przez Leśną Bazę Lotniczą w Lipkach Wielkich. Łącznie dokonano 36 zrzutów wody. Ogień rozprzestrzeniał się z 8 ognisk, przyczyną pożaru było prawdopodobnie celowe podpalenie. Spłonęło 2,08 ha lasu.

 


Pożar lasu w leśnictwie Łupowo

                                                                                           

W dniu 12.05.2016 r. na terenie Leśnictwa Łupowo w okolicach ulicy Dobrej w Gorzowie Wielkopolskim miał miejsce pożar lasu. O zdarzeniu zaalarmował Straż Pożarną przypadkowy świadek zdarzenia około godziny 11 40. Natychmiast skierowano do zagrożenia samochód patrolowo-gaśniczy Nadleśnictwa, którego możliwości gaśnicze okazały się niewystarczające. Na miejscu okazało się, że ogień pojawił się w trzech różnych lokalizacjach. Do zdarzenia zostały skierowane również jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, które gasiły pożar znajdujący się na terenie sąsiadującego rezerwatu przyrody „Gorzowskie Murawy". Z uwagi na ukształtowanie terenu nieocenioną pracę wykonały samoloty gaśnicze, które ograniczyły rozprzestrzenianie się ognia. Podczas całej akcji gaśniczej, z samolotów wykonano 25 zrzutów wody. W wyniku destrukcyjnej działalności ognia zniszczeniu lub poważnemu uszkodzeniu uległo 1,59 ha lasu. W całej akcji gaśniczej brało udział pięć zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej, cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, siły własne Nadleśnictwa oraz pięć samolotów patrolowo-gaśniczych. Akcja gaśnicza trwała do późnych godzin popołudniowych. Najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożarów jest celowe podpalenie. Trwa szacowanie strat.

tekst: Jan Demczyszyn

 

                                                                                   Zobacz


Pożar lasu w leśnictwie Marwice

Każdego roku wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się okres niekontrolowanego wypalania traw.

Pożary traw w rejonie Gorzowa Wlkp. od kilku dni nie ustają. Tak też było w dniu 20.03.2015r. na terenach po poligonowych, z których ogień przeszedł do lasów Nadleśnictwa Bogdaniec. 

W  dwóch  pożarach  w oddz.  323 f oraz w oddz.  323  h  leśnictwa Marwice spłonęło  2,50 ha  upraw  sosnowo-dębowych.

Łącznie  w  akcji  bezpośredniej  uczestniczyło  12  wozów, w  tym  8  OSP, oraz  land  rover  nadleśnictwa, 7 osób  Zakładu Usług Leśnych  i leśnicy.