Asset Publisher Asset Publisher

hodowla lasu

Hodowla lasu jest podstawową dziedziną w gospodarczej działalności człowieka w lesie. Poprzez stosowanie odpowiednich technik odnowienia , pielęgnowania lasu jak również zalesiania powierzchni nieleśnych , opartych na szerokich podstawach przyrodniczych, zapewniamy trwałość i ciągłość lasu.

 

Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzania Lasu na lata 2014-2023. Rozmiar zadań średnioroczny na ten okres to:

Odnowienia i zalesienia na powierzchniach otwartych – 62 ha

Odnowienia pod osłoną drzewostanu – 185ha

Czyszczenia wczesne -70 ha

Czyszczenia późne – 188 ha

Melioracje agrotechniczne – 149 ha.

Pielęgnowanie gleby – 680 ha.

Nadleśnictwo posiada szkółkę leśną, która położona jest w leśnictwie Białcz, w  oddziałach :

535 b- powierzchnia ogólna 7,44 ha, powierzchnia produkcyjna 5,84 ha

535 d- powierzchnia ogólna 1,05 ha, powierzchnia produkcyjna 0,80 ha

 

 

 

 

Produkcja So 2/0   Fot. Adam Bućko

 

 

Udział gatunków w produkcji szkółkarskiej na lata 2014-2023

Istniejący układ siedlisk stwarza doskonałe warunki do hodowli i rozwoju gatunków liściastych jak : buk, dąb. Nadleśnictwo wykorzystuje to z pozytywnym wynikiem w proekologicznych działaniach gospodarki leśnej.

 

                     Udział siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Bogdaniec (% pow.).

 

Na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec  znajdują się następujące obiekty selekcyjne:

Gospodarcze Drzewostany Nasienne: 635,85 ha

Drzewostany zachowawcze- 26,85 ha

Źródła nasion- 11 obiektów

Uprawy zachowawcze- 16,77 ha

Uprawy pochodne w blokach – 138,40ha.

 

Nadleśnictwo znajduje się w następujących regionach pochodzenia LMP

Gatunek

Region

Brz

Brz30

Bk

Bk30

Dbb

Dbb30

Dbs

Dbs30

Md

Md10

Ol

Ol30

So

So30

Św

Św10