Asset Publisher Asset Publisher

obszary chronionego krajobrazu

 

 

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.  Na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec znajdują się cztery Obszary Chronionego Krajobrazu:

Obszar Chronionego Krajobrazu – „2 - Puszcza Barlinecka"

Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała
Nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 24 grudnia 2012 r. poz. 2867).

Zestawienie powierzchni Obszaru Chronionego Krajobrazu –„2 – Puszcza Barlinecka".

„2 – Puszcza Barlinecka"

pow. obszaru [ha]

pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

pow. nadleśnictwa [ha]

%

powierzchni ogólnej Nadleśnictwa

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

Nadleśnictwo Bogdaniec

26 672,00

2372,75

1 535,00

7,17

1 487,76

47,24

Obszar położony w gminach: Kłodawa 10.516 ha, Lubiszyn 5.006 ha, Santok 3.050 ha, Strzelce Krajeńskie 7.700 ha, Zwierzyn 400,00 ha. Jest to swoisty typ obszaru, który obejmuje fragmenty terenów rozcięcia dolinowo - wąwozowego, na skraju wysoczyzny morenowej. Południowa wystawa zboczy wykształciła tu swoisty mikroklimat, pod wpływem którego powstały zbiorowiska roślinności stepowej. Wysoka temperatura powietrza i gleby daje możliwość rozwoju roślin kserotermicznych. Najbardziej charakterystycznymi jest step ostnicowy z trawami stepowymi: ostnicą powabną, włosowatą i Jana. W zespole występują rośliny, które dają w czasie kwitnienia różnobarwne kobierce charakterystyczne dla określonej pory roku, szczególnie piękne w okresie lata. Drugim zespołem stepowym jest zespól miłka wiosennego i kłosownicy pierzastej, rozwija się na łagodniejszych i mniej suchych zboczach. Flora tego zespołu jest znacznie zróżnicowana i bogata. Występują tu sasanka łąkowa, szałwia łąkowa, poziomka twardawa, lucerna sierpowata i kolczasto strąkowa, a nawet rzadsze jak: dzwonek syberyjski, wężymor stepowy czy goryczka krzyżowa.

Obszar Chronionego Krajobrazu – „3A - Lasy Witnicko – Dębiańskie"

Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała
Nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 24 grudnia 2012 r. poz. 2867).

Zestawienie powierzchni Obszaru Chronionego Krajobrazu „3A–Lasy–Witnicko–Dębiańskie"

„3A – Lasy Witnicko - Dębiańskie"

pow. obszaru [ha]

pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

pow. nadleśnictwa [ha]

% powierzchni ogólnej Nadleśnictwa

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

Nadleśnictwo Bogdaniec

7 904,00

4 847,88

4 062,37

18,98

3 926,84

135,53

Obszar położony w gminach: Lubiszyn 4 935,00 ha, Witnica 2 969,00 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu –„3B - Lasy Witnicko – Dzieduszyckie"

Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała
Nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 24 grudnia 2012 r. poz. 2867).

Zestawienie powierzchni Obszaru Chronionego Krajobrazu „3B–Lasy–Witnicko–Dzieduszyckie".

„3B – Lasy Witnicko - Dzieduszyckie"

pow. obszaru [ha]

pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

pow. nadleśnictwa [ha]

%

powierzchni ogólnej Nadleśnictwa

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

Nadleśnictwo Bogdaniec

1 803,00

2 061,89

1 489,25

6,96

1 483,27

5,98

Obszar położony w gminach: Bogdaniec 228,00 ha, Witnica 1 575,00 ha

Obszar Chronionego Krajobrazu – „5 - Gorzowsko - Krzeszycka Dolina Warty"

Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała
Nr XXXIII/352/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 24 grudnia 2012 r. poz. 2867)

Zestawienie powierzchni Obszaru Chronionego Krajobrazu „5 - Gorzowsko - Krzeszycka Dolina Warty".

„5 - Gorzowsko - Krzeszycka Dolina Warty"

pow. obszaru [ha]

pow. w zasięgu terytorialnym [ha]

pow. nadleśnictwa [ha]

%

powierzchni ogólnej Nadleśnictwa

Pow.

leśna [ha]

Pow. nieleśna [ha]

Nadleśnictwo Bogdaniec

15 086,00

8 215,03

2 073,23

9,68

2 053,19

20,04

 

Obszar położony w gminach: Bogdaniec 7 660 ha, Deszczno 343 ha, Krzeszyce 6 028 ha, Lubiszyn 7 ha, Słońsk 221 ha, Witnica 827 ha;