Asset Publisher Asset Publisher

zasoby leśne

  Głównym celem gospodarki leśnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach, jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym. Do głównych zadań należy utrzymanie i powiększanie zasobów leśnych, gospodarowanie zwierzyną leśną, pozyskiwanie płodów runa leśnego, choinek oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu takich jak ochrona wód przed zanieczyszczeniem czy gleb przed erozją.

Gospodarka leśna  w Nadleśnictwie Bogdaniec prowadzona jest na podstawie aktualnego Planu Urządzania Lasu na lata 2014-2023.

Udział siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Bogdaniec (% pow.).

 

Typ siedliskowy

lasu

 

       stan na 01.01.2014 r.

ha

%

Bśw

2072,98

10,3

Bw

9,45

0,0

Bb

17,49

0,1

BMśw

7289,00

36,1

BMw

73,91

0,4

BMb

44,71

0,2

LMśw

6977,52

34,6

LMw

555,95

2,8

LMb

11,74

0,1

Lśw

2607,16

12,9

Lw

42,21

0,2

Ol

417,15

2,1

OlJ

37,40

0,2

Razem

20156,67

100

 

 

 

Udział gatunków panujących w typach siedliskowych lasu

Stan  zasobów drzewnych

 

       Porównanie pow. leśnej i zasobów drzewnych

 

Lp.

Wskaźniki

Jednostka miary

Stan na

1.10.57r.

1.10.58r.

1.10.61r.

1.10.68r.

1.10.71r.

I rewizja

1.01.79r.

II rewizja

1.01.94r.

III rewizja

1.01.2004r.

IV rewizja

01.01.

2014r

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Pow. leśna zalesiona i nie zal.

ha

-

-

-

19953,1

20063,07

20156,67

2

Zasoby miąższości

tys. m3

-

-

-

3 948

4 826

5 874

3

Przeciętna zasobność

d-stanów na 1 ha

w podklasach wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

IIa

m3

83

88

105

115

114

151

 

IIb

m3

133

161

199

173

227

239

 

IIIa

m3

179

199

252

235

258

320

 

IIIb

m3

201

229

283

266

300

351

 

IVa

m3

211

253

304

283

309

369

 

IVb

m3

236

264

316

298

331

393

 

Va

m3

251

275

335

327

336

391

 

Vb

m3

262

314

342

339

373

383

 

VI

m3

256

301

358

362

392

443

 

VII

m3

270

312

317

334

438

478

 

VIII i starsze

m3

-

-

-

313

408

485

 

KO

m3

-

306

181

224

256

279

 

KDO

m3

-

-

194

222

267

313

4

Przeciętna zasobność na 1 ha

m3

163

168

182

199

240

291

5

Przeciętny wiek

lat

58

52

47

50

54

60

6

Bieżący przyrost d-stanów

na 1 ha tablicowy

m3

-

-

-

6,73

7,53

7,73

7

Przeciętna miąższość użytków rębnych na 1 ha (za ubiegły okres)

m3

-

-

3,93

2,19

1,83

2,83

8

Przeciętna miąższość użytków przedrębnych

na 1 ha (za ubiegły okres)

m3

-

-

1,23

1,78

2,53

3,48

9

Przyrost bieżący użyteczny

na 1 ha (za ubiegły okres)

m3

-

-

6,72

5,10

8,46

11,51