Widok zawartości stron Widok zawartości stron

położenie nadleśnictwa

 

Nadleśnictwo Bogdaniec jest nadleśnictwem jednoobrębowym, podzielonym
na 13 leśnictw

 Obręb Bogdaniec:

 1. Marwice
 2. Wysoka
 3. Lubiszyn
 4. Tarnów
 5. Mosina
 6. Łąkomin
 7. Zacisze
 8. Łupowo
 9. Motylewo
 10. Nowiny
 11. Białcz
 12. Ustronie
 13. Witnica

oraz   Szkółka leśna.

Powierzchnia Nadleśnictwa Bogdaniec wynosi 21 404,15 ha

Lasy Nadleśnictwa Bogdaniec rozciągają się w linii prostej z północy na południe na przestrzeni 20 kilometrów, natomiast z zachodu na wschód na przestrzeni 30 kilometrów.

Nadleśnictwo Bogdaniec położone jest w południowo-zachodniej części   RDLP Szczecin. Zgodnie z zasięgami terytorialnymi graniczy: od północy z Nadleśnictwem Różańsko,
od wschodu z  Nadleśnictwem Kłodawa, od południa z Nadleśnictwem Lubniewice i Parkiem Narodowym „Ujście Warty" a od zachodu z Nadleśnictwem Dębno.

Terytorialny zasięg działania Nadleśnictwa Bogdaniec obejmuje swoim zasięgiem:

Województwo lubuskie

Powiat Miasto Gorzów Wlkp.; Gminy:

Powiat gorzowski; Gminy: