Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

 

Pomnikami przyrody są  pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach Nadleśnictwa Bogdaniec znajduje się 27 pomników przyrody.

 

WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH POMNIKÓW  PRZYRODY na gruntach Nadleśnictwa Bogdaniec

stan na dzień 26.01.2023 rok

 

Lp.

Akt prawny

Dz. Urz.

Woj. Lub

Położenie

Gatunek

Uwagi

 

 

oddz.

gmina        leśnictwo

 

 
   

1.

Uchwała Rady Gminy              

Nr XX/181/09 

z dn. 15.09.2009 r.

poz. 1501

rok 2009

667 c

Bogdaniec

Motylewo

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

Pojedyncze

drzewo

   

2.

Uchwała Rady Gminy

Nr XX/181/09

z dn. 15.09.2009 r.

poz. 1501

rok 2009

583 f

Bogdaniec

Łupowo

 

Buk zwyczajny

Pojedyncze

drzewo

   

Fagus sylvatica

   

3.

Uchwała Rady Gminy

Nr XX/181/09

z dn. 15.09.2009 r.

poz. 1501

rok 2009

759 h

Bogdaniec

Motylewo

Dąb

bezszypułkowy

Quercus petraea

Pojedyncze

drzewo

otoczone

kopcem kamieni

   

4.

Uchwała Rady Gminy

Nr XX/181/09

z dn. 15.09.2009 r.

poz. 1501

rok 2009

660 d

Bogdaniec

Łupowo

Buk zwyczajny

Grupa dwóch

drzew

   

Fagus sylvatica

   

5

Uchwała Rady Gminy

Nr XXXII.227.2014

z dn. 07.11.2014 r.

poz. 2129

rok 2014

733 c

Bogdaniec

Nowiny

 

Buk zwyczajny

Pojedyncze

drzewo

   

 Fagus sylvatica

   

6

Uchwała Rady Gminy

Nr XXXII.227.2014

z dn. 07.11.2014 r.

poz. 2129

rok 2014

687 f

Bogdaniec

Łupowo

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

Pojedyncze

drzewo

   

7

Uchwała Rady Gminy              

Nr XIV.99.2016

z dnia 29.09.2016 r.

poz. 1979

rok 2016

667 f

Bogdaniec

Motylewo

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

Pojedyncze

drzewo

   

8

Uchwała Rady Gminy               

Nr V/23/2015 

z dn. 16.01.2015 r.

poz. 369

rok 2015

121 g

Lubiszyn

Marwice

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

Grupa 9 drzew

   

9

Uchwała Rady Gminy

Nr V/23/2015

z dn. 16.01.2015 r.

poz. 369

rok 2015

8 n

Lubiszyn

Lubiszyn

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

Grupa 12 drzew

   

10

Uchwała Rady Gminy

Nr V/23/2015

z dn. 16.01.2015 r.

poz. 369

rok 2015

180 f

Lubiszyn

Tarnów

 

Buk zwyczajny

Pojedyncze

drzewo

   

Fagus sylvatica

   

11

Uchwała Rady Gminy

Nr V/23/2015

z dn. 16.01.2015 r.

poz. 369

rok 2015

229 h

Lubiszyn

Tarnów

 

Buk zwyczajny

Pojedyncze

drzewo

   

Fagus sylvatica

   

12

Uchwała Rady Gminy

Nr V/23/2015

z dn. 16.01.2015 r.

poz. 369

rok 2015

271 j

Lubiszyn

Tarnów

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

Pojedyncze

drzewo

   

13

Uchwała Rady Gminy

Nr XXI/149/2016

z dn. 4.11.2016

poz. 2278

rok 2016

126 g

Lubiszyn

Wysoka

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

 

Pojedyncze

drzewo

   

14

Uchwała Nr IV/32/2019

Rady Gminy Lubiszyn

z dn. 14.02.2019r.

poz. 521

rok 2019

333 d

Lubiszyn

Wysoka

Grab pospolity

Carpinus betulus

Pojedyncze

drzewo

   

15

Uchwała nr XXVI/225/2021

Rady Gminy Lubiszyn

z dn. 02.09.2021r.  

poz. 1850

rok 2021

223 m

Lubiszyn

Wysoka

Dąb szypułkowy

Quercus robur

Pojedyncze

drzewo.

Nazwa

„ANDRZEJ”

 

 

16

Uchwała Nr V/46/2019

Rady Gminy Lubiszyn

z dn. 28 marca 2019 r.

poz. 1177

rok 2019

12 d 99

Lubiszyn

Lubiszyn

Buk zwyczajny

Pojedyncze

drzewo

   

Fagus sylvatica

   

17

Uchwała Nr XVIII/157/2020

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 22.10.2020r.

poz. 2442

rok 2020

300 gx

Lubiszyn

Marwice

Dąb szypułkowy

Quercus robur

Pojedyncze

drzewo.

Nazwa

„WOJCIECH”

   

18

Rozporządzenie

Wojewody Lubuskiego

Nr 46 z 19 maja 2006 r.

poz. 846

rok 2006

396 b

Witnica

Ustronie

Dąb szypułkowy

Quercus robur

 

Grupa dwóch

drzew

   

19

Rozporządzenie

Wojewody Lubuskiego

Nr 46 z 19 maja 2006 r.

poz. 846

rok 2006

785 w

Witnica

Nowiny

Dąb szypułkowy

Quercus robur

 

Pojedyncze

drzewo

   

20

Uchwała Rady Miejskiej

Nr XLIX/312/2010

z dn. 25.03.2010 r.

poz. 651

rok 2010

548 a

Witnica

Witnica

Dąb szypułkowy

Quercus robur

Grupa trzech

drzew.

Przy śródleśnym

cmentarzu

poewangelickim.

   

21

Uchwała Rady Miejskiej

Nr XLIX/312/2010

z dn. 25.03.2010 r.

poz. 651

rok 2010

240 h

Witnica

Mosina

Daglezja zielona

Pseudotsuga

menziensii

Grupa

sześciu drzew

   

22

Uchwała Rady Miejskiej

Nr XLIX/312/2010

z dn. 25.03.2010 r.

poz. 651

rok 2010

509 b

Witnica 

Białcz

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

Grupa

dwóch drzew

   

23

Uchwała Rady Miejskiej

Nr XLIX/312/2010

z dn. 25.03.2010 r.

poz. 651

rok 2010

643 c

Witnica

Nowiny

 

Głaz narzutowy

 

Głaz narzutowy

   

24

Uchwała Rady Miejskiej

Nr XLIX/312/2010

z dn. 25.03.2010 r.

poz. 651

rok 2010

527 i

Witnica

Witnica

 

Dąb szypułkowy

Quercus robur

Grupa

dwóch drzew

   

25

Uchwała Rady Miejskiej

Nr VII/27/2015

z dn. 26.02.2015 r.

poz. 472

rok2015

649 h

Witnica

Nowiny

Buk zwyczajny

Pojedyncze

drzewo

   

Fagus sylvatica

 

   

26

Uchwała Rady Miejskiej

Nr VII/27/2015

z dn. 26.02.2015 r.

poz. 472

rok 2015

461 b

Witnica

Ustronie

Klon jawor      

Pojedyncze

drzewo

   

Acer pseudoplatanus

 


 

27

Uchwała NR LXVIII/894/2023

Rady Miejskiej w Witnicy

z dnia 26 stycznia 2023 r

Poz. 433 r

ok 2023

735 j

Witnica

Nowiny

Buk zwyczajny

Fagus sylvatica

Pojedyncze

drzewo