Asset Publisher Asset Publisher

użytkowanie lasu

 

Użytkowanie lasu to szeroko rozumiane korzystanie z jego zasobów. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób kontrolowany oraz zapewniający mu trwałość.

      Głównym surowcem pozyskiwanym z lasu jest drewno. To nadal najbardziej popularny i lubiany materiał budowlany i wyposażenia wnętrz.

      Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ciągłość ich istnienia i możliwość biologicznego odtwarzania. Znaczy to, że możemy korzystać z drewna bez obaw, że przyroda na tym ucierpi.

       Dla Nadleśnictwa Bogdaniec Plan Urządzenia Lasu na lata 2014-2023 zostanie zatwierdzony przez go przez Ministra Środowiska. Przy realizacji zadań związanych z hodowlą lasu oraz jego ochroną wyznaczone zostały wielkości możliwego do pozyskania drewna – jest to nie więcej niż 1 305 781 m3 w ciągu 10 lat. Surowiec ten będzie pochodził w 53% z cięć pielęgnacyjnych przeprowadzonych na ponad 14,4 tys. ha oraz w 47% z cięć odnowieniowych.

       O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna. Oznacza to, że na jednostce powierzchni znajduje się obecnie więcej drewna niż gdzie indziej w naszych czasach. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponad dwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Europy.

Pozyskane drewno pochodzi z:

     cięć odnowieniowych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów. Cięcia te wyprzedzają fazy chorób i obumierania drzewostanu, choć na zrębach pozostawiane są fragmenty starego drzewostanu do jego naturalnego rozkładu.

     cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu, pozwala to na prawidłowy rozwój pozostałych w lesie drzew, które nie walczą już o światło i składniki odżywcze,

     cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

 

 

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Bogdaniec prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ok 20851 ha, pozyskując rocznie średnio ok. 131 tys. m sześc. drewna.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.

Nadleśnictwo  Bogdaniec   prowadzi w sprzedaż drewna czterech gatunków drzew iglastych (sosna,świerk,daglezja,modrzew) i 11 gatunków drzew liściastych (tym głównie buk, dąb, brzoza, olcha).

Ponadto prowadzimy sprzedaż choinek i sadzonek drzew leśnych.

Sprzedaż drewna

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem detalicznym na drewno. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem drewna, prosimy o kontakt z działem gospodarki leśnej.  Szczegółowych informacji udzielą również Leśniczowie.

Sprzedaż choinek

W okresie przedświątecznym zapraszamy po najpiękniejsze na rynku choinki. Znajdą Państwo u nas zawsze świeże, wymarzone drzewko w atrakcyjnej cenie. Gwarantujemy, że zostało one pozyskane bez szkody dla lasu.

Etat powierzchniowy użytkowania przedrębnego w wysokości 14 402,61 ha stanowi wielkość do wykonania w latach obowiązywania planu urządzania (2014-2023).

Etat miąższościowy użytkowania przedrębnego dla Nadleśnictwa Bogdaniec wynosi 695 000 m3 netto.

 

 

 

Etat miąższościowy użytków głównych

Rodzaj użytków

Nadleśnictwo Bogdaniec

m3 netto

Użytki rębne zaliczone na poczet etatu

ze spodziewanym przyrostem 5 %

610 233

Użytki rębne nie zaliczone

na poczet etatu

548

Użytki przedrębne

695 000

Razem

1 305 781

 

 

Szczegółowe zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych wg rodzajów rębni w gospodarstwach:

Zestawienie powierzchni manipulacyjnej użytków rębnych wg rodzajów rębni
w gospodarstwach

 

 

Gospodarstwo

 

Rębnie zupełne

Rębnie częściowe, gniazdowe i stopniowe

Ogółem

cięcia uprząt.

cięcia             pozost.

razem

ha

SPECJALNE              (S)

 

158,53

208,09

366,62

366,62

LASÓW

OCHRONNYCH        (O)

488,33

626,92

1434,45

2061,37

 

2549,70

 

ZRĘBOWE

W LASACH GOSP.   (GZ)

56,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,73

 

PRZERĘBOWO-ZR.

W LASACH GOSP.   (GPZ)

1,27

143,31

152,93

296,24

 

297,51

 

RAZEM

W LASACH GOSP.    (G)

58,00

143,31

152,93

296,24

 354,24

OGÓŁEM NADLEŚNICTWO

546,33

928,76

1795,47

2724,23

 3270,56

 

 

                                   Zestawienie rodzajów rębni w poszczególnych gospodarstwach

Gospodarstwo

Rębnia, powierzchnia manipulacyjna

Razem

 IB

 IIA

 IIAU

 IIBU

 IIIA

 IIIAU

 IIIB

 IIIBU

 IVD

S

 

104,23

98,85

 

 

 

93,08

59,68

10,78

366,62

O

488,33

117,49

51,40

1,18

649,97

492,74

666,99

81,60

 

2549,70

GPZ

1,27

28,89

17,58

 

51,34

111,10

72,70

14,63

 

297,51

GZ

56,73

 

 

 

 

 

 

 

 

56,73

Razem

546,33

250,61

167,83

1,18

701,31

603,84

832,77

155,91

10,78

3270,56